Sayfalar

15 Ocak 2012

Şırnak Seo

Seo ekibimiz Şırnak seo danışmanlığı hizmetiyle web sitenizin anahtar kelimelerinizde Google'da ilk sayfa sonuçları içinde listelenmesini sağlamaktadır. Seo Şırnak dahil bir çok ilimizde internet ortamındaki hizmet yada ürünlerin pazarlanması konusuda artan rekabetten dolayı çok büyük önem kazanmıştır. Şırnak seo, web tasarım ve e-ticaret konularında desteğe ihtiyaç duyarsanız bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Şırnak bölge olarak tarımsal ürünlere hizmet eder ve pamuk önemli bir yere sahiptir. Sınırda yer alması sebebiyle az da olsa bir sınır ticareti söz konusu olmaktadır. Halıcılık ve kilimcilik kalite olarak çok iyi düzeyde olup hayvancılık yanında bölge ekonomisine katkı yapmaktadır.

Şırnak ili 7296 km² büyüklüğe sahip olup nüfusu 353.197’dir. İl merkezinin adı da Şırnak’tır. Bölge ekonomisinin omurgasını tarım, hayvancılık ve sınır ticareti oluşturmaktadır. Kışlık tarım (buğday, arpa, yulaf) ve mercimek en önemli ürünleridir. Pamuk, sanayi hammaddesi olarak üretime konu olmaktadır. Cizre ve Silopi'de yüksek kalitede nar ve üzüm üretimi söz konusudur. Hayvancılık daha çok kırsal kesimlerde özellikle de göçebe şekilde yaşayan kişilerce yapılmaktadır. Küçükbaşlarda özellikle keçi (normal keçi, Ankara keçisi ve bölgeye has kahvrengi tüylü keçiler) ve kuzu yetiştirilmektedir. Geleneksel olarak dokumacılık önemli bir yer tutmakta bu anlamda da halı, kilim ve elde dokuma çantalar dokunmaktadır. Şırnak şalları ise keçi yününden yapılmaktadır. Beytüşşebap ilçesi kilimleriyle zengindir ve tanınmaktadır. Şırnak, gelecek yıllarda planlarını özellikle et işleme ve de deri işleme üzerine kurmuştur. Bölge için gelecek vaat eden sektörlerden birisi de tahmini 29 milyon ton rezervi ile asfalttır.